૧૦૦ સરદાર

આજની ફી હીટ

એક વખત ૧૦૦ સરદાર સીપમાં સાથે મુસાફરી કરી રહયા હતા,

પણ બધા રસ્તામાં મરી ગયા.

કેવી રીતે ?

સીપ વચ્ચે ખરાબ થઇ ગઈ એટલે બધા ધક્કા મારવા માટે ઉતરીયા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: