બહેન!!!

આજની ફ્રી હીટ

દારુડીયોઃ દરવાજો ખોલો.

પત્નીએ દરવાજો ખોલ્યો.

દારુડીયોઃ તુ કોણ છે ?

પત્નીઃ હાઇલા મને ભુલી ગયા !

દારુડીયોઃ નશો બધા ગમ ભુલાવી દે છે બહેન!!!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: